Ciche Ustawienia

Ustawienia on-line

Ustawienia prowadzone są przez Messengera lub Skypa- przy użyciu kamerki. Sesja obejmuje medytację oraz ustawienie na figurkach bądź rekwizytach. Ustawienie działa na gruncie emocjonalnym u Klienta oraz w jego polu rodzinnym. Pozwala dostrzec blokadę w systemie, praprzyczynę zgłaszanego problemu i uruchomić proces przywracania równowagi w systemie. Pomaga przetransformować trudne emocje.

Warunkiem uczestnictwa jest doświadczenie w metodzie lub pracy z energią.

Dostępne terminy:
https://calendly.com/mw-ustawienia/sesja-indywidualna

zapisy poprzez stronę kalendarza lub mailowo/SMSowo/Messengerem

Inwestycja: 350zł